Opuntia microdasys ”Rufida”

Opuntia microdasys Rufida 1

Namn: Guldopuntia
Utbredning: Den naturliga formen är inhemsk i USA (Texas) och Mexiko.

Opuntia microdasys Rufida

Opuntia microdasys Rufida 2

Opuntia microdasys
Opuntia microdasys ”Rufida”, O. microdasys, O. microdasys ”Albata”