Opuntia microdasys ”Albata”

Opuntia microdasys Albata 9

Namn: Guldopuntia
Utbredning: Den naturliga formen är inhemsk i USA (Texas) och Mexiko.

Opuntia microdasys Albata
Opuntia microdasys ”Albata”

Opuntia microdasys Albata 3

Opuntia microdasys Albata 10

Opuntia microdasys Albata 8

Opuntia microdasys Albata 7

Opuntia microdasys Albata 6

Opuntia microdasys Albata 5

Opuntia microdasys Albata 4

1 Opuntia microdasys Albata 3

1 Opuntia microdasys Albata 2

1 Opuntia microdasys Albata 1

1 Opuntia microdasys Albata