Corynopuntia grahami

Corynopuntia grahamii

Namn: Club Cholla (EN)
Synonym (botaniskt namn): Grusonia grahamii, Corynopuntia planibulbispina
Utbredning: USA (New Mexico, Texas), Mexiko

Corynopuntia grahamii

Corynopuntia grahamii 5

Corynopuntia grahamii 4

Corynopuntia grahamii 2

Corynopuntia grahamii 1

Corynopuntia grahamii